Kapitał ludzki UE

Cel projektu

Podniesienie gotowości do zatrudnienia lub samo zatrudnienia osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z Zachem S.A. na skutek restrukturyzacji poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i... Dowiedz się więcej...

Adresaci

  • Obecni i byli pracownicy firmy Zachem, którzy zostali zwolnieni, są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  • W projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione lub zamieszkałe w województwie kujawsko-pomorskim

Biuro projektu

  • Centrum Kontynuacji Kariery przy PTE
    ul. Długa 34 (pok. 200)
    85-034 Bydgoszcz
    tel. 52 322 65 52 wew. 4

Realizatorzy